Przetarg na projekt – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

sie 24, 2023

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 23.01.2018

dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie usługi w ramach projektu:

„Uzyskanie prawa ochrony własności intelektualnej na patent pt. “Zespojony z natryskiem perowskitowym lub innym rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełniony gazem, wykonany z tworzywa sztucznego posiadającego właściwości bariery gazowej – pneumatyczny pojemnik gazowy.” poza granicami Polski”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”