Przetarg na projekt – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Home / Nagrody/Przetargi / Przetarg na projekt – Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 23.01.2018

dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie usługi w ramach projektu:

„Uzyskanie prawa ochrony własności intelektualnej na patent pt. “Zespojony z natryskiem perowskitowym lub innym rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełniony gazem, wykonany z tworzywa sztucznego posiadającego właściwości bariery gazowej – pneumatyczny pojemnik gazowy.” poza granicami Polski”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
zapytanie_ofertowe 

zalacznik_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy.docx

zalacznik_3_wykaz_uslug_i_projektow.docx

zalacznik_4_wykaz_osob.docx

zalacznik_5_wzor_umowy

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wybór rzecznika patentowego, wybraną firmą została Kancelaria WTS Patent Attorneys – Witek Sniezko & Partners