Dom z prefabrykatów
Technologia Solace

To produkcja prefabrykatów ścian, płyt podłogowych i dachowych w konstrukcji skrzynkowej. Prefabrykaty budowane są z płyty przeznaczonej do zastosowań konstrukcyjnych w środowisku wilgotnym LivingBoard MFP P5 firmy Pfleiderer wytwarzanej bez użycia formaldechydów. Wymiary płyty: 6600×2660 mm. Wewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonywane z drewna klejonego. Przestrzeń międzygrodziowa prefabrykatów wypełniana jest zamkniętokomorową pianą poliuretanową aplikowaną w technologi SOLACE polegającej na wypełnianiu pianą dwyskładnikową w prasie 12T.
W przestrzeni wewnętrznej prefabrykatów prowadzone są instalacje wewnętrzne budynku.

Innowacyjna technologia
Wysoka izolacja cieplna

Technologia produkcji powoduje, że przegrody budowlane SOLACE charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną co przekłada się na bilans energetyczny budynku i brak kosztów ogrzewania.

Niski współczynnik przenikania, a co za tym idzie małe straty ciepła stanowią wyjątkową właściwość technologii SOLACE na tle branży budowlanej. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych o gr. 17.2 cm. Uc wynosi 0.148 [W(m2 K)], dla dachu i wyniesionej powyżej gruntu płyty podłogowej o gr. 23.2 cm, Uc wynosi 0.10 [W(m2 K)].

budynek zeroenergetyczny
Standard domu pasywnego

Wyjątkowa izolacyjność cieplna ścian w zestawieniu z kubaturą budynku 110m3 oraz instalacją fotowoltaiczną o mocy 6,5 (kW) powoduje, że budynki SOLACE są budynkami zeroenergetycznymi, co obrazuje trwający od września 2019 r. wykonywany nieprzerwanie pomiar na budynku pokazowym zlokalizowanym przestrzeni kampusu Politechniki Warszawskiej przy ulicy Rektorskiej 1 w Warszawie.

Roczne zapotrzebowanie na energię budynku nie przekracza 15 kWh(m2/rok) co oznacza że budynki SOLACE uzyskują standard energetyczny domu pasywnego NF15.

Jak wygląda proces produkcji domu krok po kroku?

1

stanowisko: pracownia projektowa
– weryfikacja istniejącego projektu o zasygnalizowane w trakcie uzgodnień z inwestorem zmiany.

2

stanowisko: CNC
obróbka materiału konstrukcyjnego.

3

stanowisko: montownia
montaż konstrukcji skrzyniowych ścian prefabrykowanych.

4

montaż instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i wentylacji.

5

stanowisko aplikacji termoizolacji
– wtrysk poliuretanu dwuskładnikowego pod ciśnieniem w prasach dwunastotonowych.

6

stanowisko: stolarnia
– obróbka maszynowa drewna konstrukcyjnego, montaż konstrukcji z drewna klejonego.

7

stanowisko: wykańczalnia
– zabezpieczanie gotowych prefabrykatów montaż stolarki otworowej.

8

stanowisko: ślusarnia, spawalnia
– budowa prefabrykowanych ram stalowych z systemem poziomowania,
– wytwarzanie elementów stalowych schodów wewnętrznych.

9

magazyn wewnętrzny.

10

magazyn zewnętrzny.

11

stanowisko: transport i obsługa HDS
– transport na działkę inwestora – montaż budynku.