Formalności przy budowie domu

Zobacz jak wyglądają etapy postępowania przy budowie domu

1 Uzyskanie niezbędnych dokumentów

Aby przystąpić do budowy domu, w zależności od rodzaju budynku oraz drogi postępowania administracyjnego, należy uzyskać dokumenty – min. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, zapewnienie gestorów sieci (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej), opinię geotechniczną itp..

2 Analiza działki

Analiza pozwala określić czynnik wpływające na możliwość zabudowy działki min. czy istnieje możliwość zabudowy, jaką powierzchnię może mieć budynek, jaki wygląd, czy można uzbroić działkę w media. Przed podpisaniem z nami umowy, możemy wykonać bezpłatnie wstępną analizę działki. Zachęcamy do kontaktu.

3 Wybór drogi postępowania administracyjnego

W zależności od rodzaju budynku, uwarunkowań terenu, mamy następujące możliwości: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, zgłoszenie budowy do 70m², zgłoszenie budynku rekreacji indywidualnej. Możesz liczyć na naszą pomoc i rady przy wyborze drogi postępowania.
Pozwolenie na budowęZgłoszenie budowyZgłoszenie budowy do 70m²Zgłoszenie budynku rekreacji indywidualnej
Brak ograniczeń powierzchni zabudowyBrak ograniczeń powierzchni zabudowyOgraniczenie powierzchni zabudowy do 70m²Ograniczenie powierzchni zabudowy 35m² lub 70m²
Czas procedowanie sprawy w urzędzie do 65 dniCzas procedowanie sprawy w urzędzie do 21 dniBudowa od razu po doręczeniu zgłoszenia w organieCzas procedowanie sprawy w urzędzie do 21 dni
Zakończenie decyzją administracyjnąBrak decyzji administracyjnejBrak decyzji administracyjnejBrak decyzji administracyjnej
Obszar oddziaływania budynku musi mieścić się na działce na której będzie zbudowanyObszar oddziaływania budynku musi mieścić się na działce na której będzie zbudowanyObszar oddziaływania budynku musi mieścić się na działce na której będzie zbudowany
Konieczność zatrudnienia kierownika budowyKonieczność zatrudnienia kierownika budowyBrak konieczności zatrudnienia kierownika budowyBrak konieczności zatrudnienia kierownika budowy
Dziennik budowyDziennik budowyBrak dziennika budowyBrak dziennika budowy
Minimalna powierzchnia działki 500m2 przy pow. zabudowy do 70 m²
Projekt budowlany podpisany przez uprawnionych projektantówProjekt budowlany podpisany przez uprawnionych projektantówProjekt budowlany podpisany przez uprawnionych projektantówProjekt w uproszczonej formie podpisany przez inwestora
W cenie domu Solace jest wykonanie projektu budowlanego. Możesz zlecić nam prowadzenie wszystkich lub części formalnościW cenie domu Solace jest wykonanie projektu budowlanego. Możesz zlecić nam prowadzenie wszystkich lub części formalnościW cenie domu Solace jest wykonanie projektu budowlanego. Możesz zlecić nam prowadzenie wszystkich lub części formalnościPobierz bezpłatnie nasz projekt i zgłoś budowę domu rekreacyjnego
(hiperłącze do formularza
„pobraniowego”)

4 Prace projektowe

Na tym etapie ustalamy razem szczegółowy wygląd budynku oraz usytuowanie na działce. Następnie opracowujemy Projekt Budowlany , niezbędny do złożenia (wraz z wnioskiem) w organie administracji architektoniczno – budowlanej. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie ponieważ, pomimo powtarzalności, budynek musi być dostosowany do lokalnych uwarunkowań i miejscowych przepisów (m.in. planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, wytycznych związanych z ochroną środowiska lub ochroną zabytków).

5 Złożenie dokumentów w organie architektoniczno – budowlanym i uzyskanie decyzji administracyjnej lub tak zwanej „milczącej zgody organu”.

Wniosek wraz z projektem i załącznikami składany jest przez inwestora w urzędzie. W zależności od rodzaju postępowania uzyskuje się decyzję administracyjną lub „milczącą zgodę organu”. W przypadku „milczącej zgody” można wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

6 Zgłoszenie powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamierzonego terminu rozpoczęcia robót.

Przed rozpoczęciem prac inwestor powinien zgłosić powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego zamierzonego terminu rozpoczęcia robót.

7 Prace budowlane na działce

 • Oznaczenie terenu budowy, zamontowanie tablicy informacyjnej, ogrodzenie terenu budowy przez inwestora.
 • Wytyczenie osi budynku przez geodetę. Geodeta na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu i rzutów fundamentów, określa położenie budynku na działce. Na wcześniej przygotowanych łatach ciesielskich oznaczane są główne osie budynku oraz rzędną (wysokość) potrzebną do określenia poziomu „zera budowy”.
 • Doprowadzenie przez inwestora sieci do budynku. Jeżeli sieci będą doprowadzone do miejsca lokalizacji budynku przez montażem, połączenie będzie prostsze. Jednak nie jest to warunek konieczny. Do budynku muszą być doprowadzone sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Jeżeli na danym terenie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wodnej można wykonać odpowiednio szambo, oczyszczalnie ekologiczną lub studnię.
 • Przygotowanie działki do montażu, w szczególności zapewnienie przez inwestora dojazdu dla samochodu dostawczego, postawienie toalety przenośnej i kontenera na śmieci.
 • Wykonanie fundamentów. Rodzaj fundamentów zależy od warunków gruntowych. W przypadku dobrych warunków gruntowych, wykonujemy fundamenty punktowe – stopy fundamentowe lub mikropalowanie. Rozwiązania te mają szereg zalet. Są szybkie w wykonaniu, relatywnie tanie i nie mają znaczącego wpływu na środowisko.
 • Na fundamenty montowana jest rama stalowa, usztywniająca konstrukcję i przenosząca równomiernie obciążenia z budynku na fundamenty.
 • Montaż budynku. Na plac budowy dostarczone są prefabrykaty podłogowe, ścienne i dachowe. Prefabrykaty są wykończone od wewnątrz podkładem gruntującym.
  Od zewnątrz zabezpieczone są przeciwwilgociowo i przeciwwietrznie masą oraz membraną. W ścianach, na etapie produkcji zamontowane są okna i drzwi zewnętrzne.
  W zależności od wielkości budynku, montaż trwa od dwóch do sześciu dni.
 • Prace wykończeniowe. Wewnątrz budynku następuje łączenie instalacji znajdujących się wewnątrz prefabrykatów, likwidacja ewentualnych zabrudzeń ścian. Montowane są również urządzenia – pompa ciepła, rekuperacja, klimatyzacja, bojler. Z zewnątrz montowana jest jest elewacja i pokrycie dachu wraz z obróbkami.
 • Wykonanie innych elementów zaprojektowanych na Planie Zagospodarowania Terenu.
 • Doprowadzenie do porządku placu budowy.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez geodetę.
  W zakładce „technologia” opisane są dokładnie nasze prefabrykaty i standard wykończenia, natomiast w zakładce budowa znajduje się opis sposobu montażu.

8 Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po zakończeniu wszystkich prac, w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego inwestor musi złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi załącznikami.