Przetarg na projekt – Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP

Home / Nagrody/Przetargi / Przetarg na projekt – Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 28.11.2017

dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu
Plus-energetyczny zeroemisyjny dom mieszkalny do samodzielnego montażu z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

zapytanie_ofertowe

zalacznik_1_formularz_ofertowy
zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy
zalacznik_3_wykaz_uslug_i_projektow
zalacznik_4_wykaz_osob
zalacznik_5_wzor_umowy_warunkowej

Wynik postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 28.11.2017
wynik postępowania ofertowego 1/2017