AWARDS

Home / AWARDS

Wynik Przetargu na Projekt - Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wybór rzecznika patentowego, wybraną firmą została Kancelaria WTS Patent Attorneys – Witek Sniezko & Partners

Przetarg na projekt - Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 23.01.2018

dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie usługi w ramach projektu:

„Uzyskanie prawa ochrony własności intelektualnej na patent pt. “Zespojony z natryskiem perowskitowym lub innym rozwiązaniem funkcjonalnym, wypełniony gazem, wykonany z tworzywa sztucznego posiadającego właściwości bariery gazowej – pneumatyczny pojemnik gazowy.” poza granicami Polski”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
zapytanie_ofertowe 

zalacznik_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy.docx

zalacznik_3_wykaz_uslug_i_projektow.docx

zalacznik_4_wykaz_osob.docx

zalacznik_5_wzor_umowy

Wynik przetargu na projekt - Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP

Wynik postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 28.11.2017

wynik postępowania ofertowego 1/2017

Przetarg na projekt - Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 28.11.2017

dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu
Plus-energetyczny zeroemisyjny dom mieszkalny do samodzielnego montażu z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

zapytanie_ofertowe

zalacznik_1_formularz_ofertowy
zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy
zalacznik_3_wykaz_uslug_i_projektow
zalacznik_4_wykaz_osob
zalacznik_5_wzor_umowy_warunkowej