FORMALNOŚCI

Home / FORMALNOŚCI

PROCES UZGODNIEŃ W NADZORZE

Poprowadzimy Twoje sprawy formalne na każdym etapie postępowania
(analiza chłonności działki, uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
badanie geotechniczne, uzyskanie warunków przyłączy sieci – elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne.
Wyłączenie z produkcji rolniczej, koordynacja prac geodety, zapewnienie kierownika budowy, uzyskanie innych niezbędnych dokumentów,uzgodnień, zgód. Wykonanie projektu budowlanego, zawiadomienie o zakończeniu budowy)


Facebook